உனை காப்பேன் உயிராக

 

தன் சுயத்தை தொலைத்த நிலையிலும் நாயகனின் ஆழ்மனதில் பதிந்துள்ள நாயகியின் மீதான அபரிதமான காதல் சரியான தருணத்தில் தனக்கேற்ற சூழ்நிலைகள் மூலம் வெளிவந்து அவளை அடைவது தான் கதை.

பன்னிரண்டு கதைகளுக்கு பிறகு இதைத்தான் நம்பி ரொமான்ஸ் கேட்டகிரியில் எழுதியிருக்கிறேன். வரவேற்பும் அமோகமாக கிடைத்து, அமேசான் டாப் 100 புத்தகத்தில் 2வது ரேங்க் வரை வந்தது.

Story was removed and placed in Amazon Kindle. Only Sample chapters available.

For Amazon Link Click Here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *