ஒரு விதை உயிர் கொண்டது

 

இன்று உள்ள கல்வி கொள்கைகளால் நம் குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் மன உளைச்சல் குறித்து அலசி என் அறிவுக்கு எட்டிய ஒரு தீர்வையும் சொல்லியிருக்கிறேன். கதையின் கரு பின்பகுதியில் தான் வரும், அதற்கு முன் நம் நாவல் பிரியர்களின் எதிர்பார்ப்பிற்கு இணங்க மன்வந்த், நிறைமதியின் காதலையும், மோதலையும் சுமந்து செல்லும் கதை.

Story was removed only sample chapters available.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *