நானொரு சிந்து

 

பெற்ற தாய், தந்தையால் அலட்சியப்படுத்தப்பட்டு வாழ்வில் சொல்ல முடியாத இன்னல்களை அனுபவித்து தனிமையில் போராடும் ஓர் இளம்பெண்ணின் வாழ்வை நம் நாயகன் எவ்வாறு வசந்தமாக்குகிறான் என்பதை காண்போம்மா…

 

Story was removed and published as Book and also placed in Amazon Kindle

For Amazon Link Click Here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *