மாற்றுக் குறையாத மன்னவன்

 

ஒரு ரசிகர் என்பவர் தன் தலைவன் வெற்றிக் கொள்ளும் பொழுது தலையில் தூக்கி வைத்து கொண்டாடுபவராக மட்டும் அல்லாமல் அவன் தோல்வியில் துவளும் நேரம் கை கொடுத்து தூக்கி விடுபவராகவும் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் என்கிற என்னுடைய சின்ன கற்பனையை சுவாரஸ்யமான கதைக்களமாக்கி இருக்கிறேன்.

 

Story was removed and published as a book, only sample chapters available.

Comments of Maatru Kuraiyatha Mannavan Link 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *